sobota, 24 września 2011

Strona główna

 WebQuest

,,Odpady PET i recykling"

WebQuest jest skierowany do uczniów I klas gimnazjalnych,
ukazujący ciekawy proces recyklingu odpadów PET. 

Do wykonania w grupach na lekcjach w pracowni informatycznej 
oraz w zakładzie przeróbczym w ciągu 3 tygodni.